RegulaminREGULAMIN WITRYNY BESTWHISKYMARKET.COM

 

 

§1

 1. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest:
  • osoba fizyczna, która w dniu złożenia zamówienia ukończyła 18 lat
  • osoba prawna reprezentowana przez pełnoletnią osobę fizyczną
  • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu art. 331 Kodeksu cywilnego;

    

 2. Sprzedającym jest:

  Malt Invest Sp. zo.o.

  ul.Rataja 1

  77-310 Debrzno

  NIP- 8431611652

  REGON: 221853237

  KRS:0000456245

  tel. + 48 515-102-232

  mail: info@bestwhiskymarket.com

  Nr konta bankowego: PLN 86102046650000330200317099

  Nr konta bankowego: EUR 17102046650000390200325225

  BIC: BPKOPLPW


  Nr zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow 18%: 1/A/2013 wydane przez Burmistrza Miasta Debrzno.

 3. Witryna bestwhiskymarket.com jest własnością Malt Invest Sp. z o.o. i jest przeznaczona do składania zamówień na prezentowane w niej produkty.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Debrznie w placówce handlowej Malt Invest Sp. z o.o. przy ul. Rataja 1.
 5. Malt Invest Sp. z o.o. Prowadzi sprzedaż alkoholu w punkcie stacjonarnym w Debrznie przy ul. Rataja 1 w godzinach 10.00- 18.00
 6. Sprzedaż odbywa się zgodnie z prawem handlowym i cywilnym.
 7. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierają VAT i podatek akcyzowy. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane przez Sprzedającego w zależności od wagi przesyłki i miejsca dostawy. Koszty transportu nie są naliczane w momencie odbioru własnego przesyłki.
 8. Wszelkie informacje prezentowane na stronie bestwhiskymarket.com mają charakter wiążącej oferty handlowej dla sprzedającego.
 9. Wszystkie prezentowane na stronie bestwhiskymarket.com produkty są dostępne. Sprzedający nie prezentuje na stronie produktów, których nie posiada w magazynie.
 10. Umowa sprzedaży (zwana dalej umową) zawierana jest między Klientem a Sprzedającym na warunkach niniejszego regulaminu w momencie potwierdzenia zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu lub faktury VAT.
 11. Celem tej strony nie jest propagowanie picia alkoholu , ani namawianie do jego spożywania. 

 

 

§2

Składanie zamówień

 

 1. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:
  1. telefonicznie - dzwoniąc pod numer 515-102-232
  2. drogą mailową - wysyłając maila na adres info@bestwhiskymarket.com
  3. logując się na stronie bestwhiskymarket.com

   Po zalogowaniu na stronie bestwhiskymarket.com, Klient może dokonywać zamówień poprzez dodawanie interesujących go produktów do „koszyka zamówień”. W dalszej kolejności Klient zostanie poproszony o podanie adresu dostawy i wybranie sposobu zapłaty.

   W przypadku płatności poprzez paypal, Klient zostaje obciążony dodatkową opłatą w wysokości 3% wartości zamówienia.

   Po wybraniu rodzaju płatności zamówienie zostaje automatycznie wysłane na skrzynkę mailową Sprzedającego. W ciągu 24 godzin Klient otrzymuje maila z potwerdzeniem zamówienia, które zawiera: rodzaj zamówionego towaru, ilość, cenę za przesyłkę oraz całkowitą kwotę do zapłaty. W potwierdzeniu zamówienia podany jest także numer konta, na który należy dokonać zapłaty.

   O zmianach w statusie zamówienia klient jest na bieżąco informowany drogą mailową oraz po zalogowaniu w bestwhiskymarket.com - w panelu „Moje konto”- „Moje zamówienia”.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia lub anulowania zamówienia w całości.
 3. W celu potwierdzenia pełnoletności, na prośbę Sprzedającego, Klient jest zobowiązany do przesłania mailem kserokopii - skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Przesyłka zostanie wydana jedynie trzeźwej i pełnoletniej osobie.

 

 

§3

Płatności i realizacja zamówienia

 

 1. W przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty na koncie Sprzedającego w wyznaczonym terminie, zamówienie Klienta zostanie anulowane.
 2. Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu. W przypadku gdy w wyniku zmian w zamówieniu powstanie nadpłata, zostanie ona zwrócona Klientowi w terminie do 7 dni.
 3. Sprzedający przystępuje do wysyłki zamówionego towaru po otrzymaniu na konto pełnej wartości zamówienia. Wysyłka towaru następuje najwcześniej w dniu otrzymania zapłaty, lecz nie później niż 2 dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty.
 4. W razie odbioru osobistego, towar można odebrać w sklepie Sprzedającego (ul.Rataja 1, 77-310 Debrzno) w godzinach 10.00-18.00 lub w innym czasie po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo.
 5. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem jednej z firm kurierskich. Termin dostawy zwyczajowo wynosi do 2 dni roboczych.
 6. Koszt wysyłki jest uzależniony od wagi przesyłki. Tabela z kosztami wysyłki jest przedstawiona na stronie bestwhiskymarket.com w zakładce „Dostawa”.
 7. Przy zakupach powyżej 500zł, koszt dostawy ponosi Sprzedający.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem niepełnego lub błędnego adresu Klienta.
 9. W momencie przekazania przesyłki, kurier ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości w celu identyfikacji Klienta oraz potwierdzenia jego pełnoletności. Przesyłka nie zostanie wydana osobie, która jest niepełnoletnia lub osobie, która nie została określona w zamówieniu. Odmowa okazania dowodu tożsamości lub niezgodność z danymi podanymi z zamówieniu skutkuje niedostarczeniem towaru do Klienta. Towar zostanie zwrócony do Sprzedającego. Klient otrzyma zwrot nadpłaty pomniejszony o koszty związane z przesyłką.
 10. W przypadku stwierdzenia przez kuriera, że odbierający przesyłkę jest w stanie nietrzeźwym, przesyłka zostanie awizowana i dostarczona Klientowi w stanie trzeźwym.

 

§4

Zwroty i reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Pisemne oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 14 dni od daty odbioru towaru.
 3. Towar musi być odesłany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni do siedziby Sprzedającego (77-310 Debrzno, ul.Rataja 1). Koszt przesyłki do Sprzedającego pokrywa Klient.
 4. Zwracany towar powinien być dostarczony w stanie kompletnym, bez śladów użytkowania, w szczególności bez naruszenia znaków akcyzy.
 5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze. W razie zagubienie dowodu zakupu, Klient powinien przedstawić inny dowód potwierdzający zakup np. potwierdzenie przelewu lub wyciąg z konta paypal.
 6. Zwrot wartości towaru nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na wskazane konto bankowe. Wynik weryfikacji, o ile jest negatywny będzie sporządzony w formie pisemnej oraz przesłany pocztą wraz z negatywnie zweryfikowanym towarem. Na piśmie Klient zostanie również poinformowany o przyjęciu zwrotu towaru, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży i pozytywnie zweryfikowano stan zwracanego towaru.
 7. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu towaru bezpośrednio w sklepie Sprzedającego, zwroty nie będą przyjmowane.
 8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku:
  1. uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w trakcie transportu
  2. niezgodności towaru z zamówieniem
 9. W przypadku przesyłek kurierskich Klient ma obowiązek sprawdzić stan opakowania pod kątem uszkodzeń mechanicznych przed podpisaniem protokołu odbioru. Podpis dokumentu odbioru stanowi akceptację zgodności zamówienia. W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpartywane na podstawie protokołu szkody.
 10. W przypadku reklamacji związanej z niezgodnością towaru Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Jeśli towar rzeczywiście nie jest zgodny z towarem zamówionym przez Klienta, należy go odesłać na adres sklepu: Malt Invest ul. Rataja1 , 77-310 Debrzno. Odesłany towar powinien być kompletny, nieuszkodzony, z nienaruszonymi znakami akcyzy. Klient niezwłocznie otrzyma zamawiany towar. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci Klientowi cenę towaru, lub zaoferuje Klientowi inny towar dostępny w sklepie.
 11. Reklamacja zakupionego towaru będzie rozpatrywana po dołączeniu dowodu zakupu w postaci paragunu lub faktury. W razie zagubienia dowodu zakupu istnieje możliwość przesłania potwierdzenia przelewu, który dokumentuje dokonanie zakupu.
 12. Do reklamowanego towaru, oprócz dowodu zakupu należy dołączyć pisemne zawiadomienie, zawierające dokładny opis reklamacji. Koszt wysyłki reklamowanego towaru, po jej pozytywnym rozpatrzeniu ponosi Sprzedawca.
 13. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od jej otrzymania.

 

 

§5

Anulowanie zamówień

 

 1. Klient może telefonicznie skontaktować się ze Sprzedającym i anulować zamówienie.
 2. W przypadku, gdy klient anuluje zamówienie po dokonaniu wpłaty, zostanie ona zwrócona Klientowi natychmiast po jej otrzymaniu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.<
 3. Klient nie może anulować zamówienia, gdy towar został już do Klienta wysłany.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133/97 , poz.883) każdy Klient korzystający z usług firmy Malt Invest Sp. z o.o. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo do wglądu do tych danych, do ich zmiany bądź żądania usunięcia z bazy.
 2. Klient składając zamówienie poprzez stronę bestwhiskymarket.com, zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta niezbędnych do celów realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie realizacji zamówienia są gromadzone przez firmę Malt Invest Sp.z o.o. Firma Malt Invest Sp. z o.o. Zobowiązuje się do należytego przechowywania tych danych i nieudostępniania ich osobom trzecim.
 4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest „Polityka prywatności”, gdzie umieszczone są wszelkie informację dotyczące gromadzenia danych osobowych Klienta oraz używanych przez bestwhiskymarket.com plików cookies.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

 1. Poprzez zalogowanie się do bestwhiskymarket.com klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
 2. Wszelkie reklamacje związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Wszelkie spory wynikające z zawarcia umowy kupna - sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2013r

 

 

 Wzór oświadczenia o rezygnacji z zakupu